Travnaté snopy v zimě

Uhodili první mrazy a na několika místech jsme se dokonce setkaly s prvním sněhem.  Většina zahrad se již uložila k zimnímu spánku a uvědomělí zahrádkáři stihly zazimování včas nebo dokonce s předstihem. Pokud jste ovšem takto ještě neudělali je nejvyšší čas to udělat.

raviny

Velké množství okrasných zahrad je zdobeno vysokými okrasnými travinami. Tyto trávy je velmi nutné připravit na zimu. Největší chybou by ovšem bylo trávy ustřihnout těsně na zemí.  Do kořenů se snadněji dostane vlhkost a hrozí, že travina umrzne. Jestliže, ale necháme travnaté trsy bez ochrany a péče hrozí stejný problém. Sníh by trsy rozlomil a led by následně roztrhal kořeny.

Vázaní travin

Stébla travin již proto slouží spíš jako ochrana než, aby měl estetický efekt.  Při svazovaní travin postupujeme následně.

-Ostříháme laty, které jsou tvrdé a špatně se svazují. (Tyto květy se dají využít jako dekorace do vázy.)

-Trs obejmeme, trochu zkroutíme a pevně svážejme provázkem. (pokud se jedná o velký trs je lepší pracovat ve dvojici) Stébla není třeba šetřit dbejte na to, aby byl trs svázán co nejpevněji.

-Pokud s jedná o citlivější traviny (pampová tráva, ozdobnice čínská) svážeme trávu do panáka a následně zakryjeme silnou vrstvou listí a chvojí.

Travnatý cop

Takto jsou traviny připraveny na zimu a další péče nás čeká až na jaře. Travnaté snopy nejenže působí jako skvělá ochrana kořenů, ale také působí velice dekorativně.

zelená tráva