VZDĚLÁVÁME SE – INOVUJEME

ICUK – ZVYŠUJE KVALITU ŽIVOTA V ÚSTECKÉM KRAJI

Icuk neboli Inovační centrum Ústeckého kraje se stalo od jejich vzniku  respektovaným spoluhráčem při transformaci Ústeckého kraje v místo, kde budou občané, studenti i podnikatelé rádi zůstávat, kam se budou vracet a kam budou také aktivně přicházet talentovaní lidé s chutí se na této změně podílet.
Od roku 2015, kdy bylo Inovační centrum Ústeckého kraje založeno Ústeckým krajem, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně a Krajskou hospodářskou komorou, patří k nositelům vize funkčního inovačního ekosystému v kraji a vytrvalým bojovníkem za jeho vytvoření.

Také jsme se jednoho jejich setkání zúčastnili a bylo to velice inspirující.

Icuk nabízí spousty projektů jak podpořit například malé a střední podniky. Například program PLATINN je programem pro zavedené malé a střední firmy, které myslí na svoji budoucnost a mají ambici inovovat a růst. Propojí vás se svými experty a napojí na investory. První fáze programu je zdarma a záleží jen na vás, co vše chcete a potřebujete vyřešit. Pomůžou Vám s financemi, strategickým rozvojem, marketingem, HR, inovací produktů, firemní kulturou a dalšími oblastmi.

Více informací najdete zde


ICUK jsou mimo jiné součástí skupiny KREATIVNI.UK 

V roce 2021 vznikla v Ústeckém kraji tvůrčí síť organizací, iniciativ a jednotlivců zaměřená na podporu podnikavosti a kreativních odvětví. Skupina nese již výše zmíněný  název KREATIVNI.UK a byla založena Ústeckým krajem, Inovačním centrem, pobočkou agentury CzechInvest, Veřejným sálem Hraničář, ústeckou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně a více než patnácti místními partnery z celého kraje, většinou neziskovkami zaměřenými na kulturu a kreativitu.

Je zdrojem inspirace a informací pro tvůrčí podnikání.

CÍLEM SÍTĚ JE ZAPOJIT TVŮRČÍ TALENTY DO PŘEMĚNY UHELNÉHO SEVEROZÁPADU ČECH A PODPOŘIT ROZVOJ KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH ODVĚTVÍ, KTERÁ NAPŘÍKLAD V SOUSEDNÍM SASKU GENERUJÍ STEJNÉ HDP JAKO AUTOMOBILOVÝ SEKTOR.

Pokud Vás jejich vize zaujala proklikněte se na jejich stránky a třeba i Vám pomůžou s Vaším záměrem či snem.

 

Petra K.