Hydroosev – strojem stříkaný trávník

Potřebujete osít svah,  nedostupné místo či průmyslový areál? A nejen to! Co zkusit hydroosev? Nevíte, co to je? My vám ho tedy představíme.

Co je hydroosev a jeho historie.

Hydroosev je způsob osévání ploch, při kterém se speciálním strojem rovnoměrně nanáší směs osiva, vody, umělého hnojiva, organické hmoty a protierozních přísad na určenou plochu. Hydroosev vznikl před více než padesáti lety jako způsob efektivního osevu velkých a těžko dostupných ploch. Původně se jednalo o proces o dvou krocích, kdy se nejprve rozeselo osivo, a poté bylo překryté mulčovacím materiálem. Později se osivo začalo míchat s mulčovacím materiálem, aby bylo možné aplikovat obě složky současně. Od této doby se do směsi přidávají také hnojiva a jiné doplňky, které činí hydroosev ještě efektivnějším.

Jak se hydroosev aplikuje?

Ve stroji určeném k osévání se rozmíchá vybraný poměr vody, mulče, osiva a dalších látek a pomocí čerpadla a trysky se pod vysokým tlakem směs aplikuje na připravenou půdu.

Mulčovací materiál a fixátor pomáhají držet půdu a osivo v požadovaném místě do doby, než tuto funkci převezme vlastní porost. Dále je minimalizováno spláchnutí osiva silnými dešti, ale i vysychání půdy a rostlin. Hydroosevová směs může obsahovat i přísady pro urychlení klíčení a doplnění živin potřebných pro růst rostlin. Takto založený souvislý travní porost zpevňuje osévané plochy proti erozi, zabraňuje prašnosti, ale splňuje i funkci estetickou.

Hydroosev má tak celou řadu využití. Osvědčil se i při osevu velkých nepřístupných ploch a v dalších komplikovaných projektech, kde nelze využít tradiční metody osevu. Je ekonomicky výhodnějším způsobem zakládání trávníku, než je pokládání travních koberců a rychlejší než klasické osévání. Hydroosev není omezen jen na trávy. Lze ho použít i pro směsi semen polních květin, při obnově porostuzabránění půdní erozi, apod.

Kde všude se hydroosev dá tedy použít?

„Všude“ by mohla být odpověď. Hydroosev je vhodný pro různé plochy jako např.:

 •  osevání svahů a nedostupných míst – protierozní opatření, stabilizace
 • osevy okolí dálnic, silnic a železnic
 • zakládání trávníků v parcích, zahradách i průmyslových zónách, zelené střechy
 • osevy lyžařských sjezdovek a sportovních areálů
 • zakládání trávníků na golfových hřištích
 • osevy na letištích a heliportech
 • obnovení vegetace povrchových dolů a rekultivace
 • snížení prašnosti a pokrývání a uzavírání skládek

Hydroosev poskytuje

 • rychlou a efektivní aplikaci, přesné a rovnoměrné pokrytí osévaných ploch
 • stimulace klíčení
 • vyšší procento klíčivosti, zabránění vyzobávání osiva ptactvem
 • nižší nároky na zalévání – podpůrné látky pro absorpci vlhkosti
 • rychlý růst – hnojivo na půl roku od aplikace
 • omezení půdní eroze

Petra K.