Trvalky – výsadba a následná péče o ně

Nejvýraznější estetickou hodnotu v zahradě často vytváří trvalky. Šíře jejich sortimentu nabízí prakticky jakoukoliv možnost barevného, velikostního a strukturního charakteru květinového záhonu.  Vzhledem k faktu, že často přitahuje největší zájem diváka, je třeba, aby jeho vytvoření a umístění bylo vždy realizováno v celkovém kontextu zahrady. Nikdy ne nahodile. Celkově květinová výsadba vždy nejlépe vyniká ve spojení se zelenou barvou a vytváří tím velmi příjemnou symbiózu s keřovou výsadbou či trávníkem. Rovněž spojení se zahradní dominantou působí efektně.

Proč trvalky?

 • Květiny kromě své estetické funkce mohou nabídnout i přilákání užitečných opylovačů, dále poskytují přes den či v zimě úkryt hmyzu, jejich semínka slouží ptákům jako potrava a zvyšují biodiverzitu, čímž dochází ke zvyšování ekologické stability v zahradě.
 • Některé trvalky slouží i jako bylinky a můžeme je tedy uplatnit i kulinářsky či zdravotně.
 • Půdopokryvné trvalky mají moc omezit růst plevelů a tím i potřebu péče o osázené plochy.
 • Trvalky tvoří spolu s obnovovanými květinami (cibuloviny, letničky, dvouletky) výplňovou vegetaci v době, kdy je ještě výsadba příliš mladá a nepůsobí svým vzrůstem či květem.

Výsadba

 • vysazují se prostokořenné, z kontejnerů a také se dělí trsy
 • pokud chceme zabránit nežádoucímu rozrůstání některých bylinek, např. máty (Mentha) zvážíme jejich výsadbu do nádoby v zemi
 • mulčování volíme dle charakteru výsadby – u suchomilných druhů volíme raději minerální mulč, který ve svém profilu nedrží tolik vlhkosti a příjemně akumuluje teplo. U vlhkomilných druhů pak raději volíme kůrový mulč. Pokud jsou trvalky vysazeny ve vhodném sponu a množství je možné záhon zamulčovat pouze kompostem a ten každoročně doplňovat. Trvalky se poměrně rychle rozrostou a plevelu nedají šanci.

Péče po výsadbě

 • zálivka se odvíjí od sucho či vlhkomilnosti dané rostliny – v sortimentu existují veliké rozdíly (nejčastěji používanými suchomilnými druhy jsou levandule (Lavandula), perovskie (Perovskia sp.), svatolína cypřiškovitá (Santolina chamaecyparis), třapatky (Echinacea sp.), kavyly (Stipa sp.), kostřavy (Festuca sp.) či ovsíře (Helictotrichon sp.), bylinky jsou rovněž většinou suchomilné; vlhko naopak uvítají ostřice (Carex sp.), ozdobnice (Miscanthus sp.) či rákosníky (Hakonechlea sp.)
 • Vždy platí, že každá rostlina se po výsadbě, dokud nezakoření, či v době dlouhotrvajícího sucha musí zalít.
 • hnojení – opět existují veliké rozdíly v sortimentu. U květin náročných na hnojení je vhodné zahájit vegetaci hnojením pomalu rozpustným hnojivem, v průběhu vegetace pak hnojit tzv. rychlými hnojivy (4 – 7x za vegetační období)
 • řez – často se provádí průběžně po celý rok. Obecně u 90 % trvalek můžete odstřihnout vše, co se Vám nelíbí, a rostlina na to bude pozitivně reagovat dalším kvetením.
 • Nesmíme však řezat do zdřevnatělé části!
  U trvalek typu kontryhel (Alchemilla) a kakost (Geranium sp.) – vhodné po odkvětu odstranit nadzemní části a ponechat „ježka“, ze kterého vyroste opět rostlina s krásnými a svěžími listy a novou záplavou květů.

Levandule – Lavandula sp. – po odkvětu na konci léta odstřiháváme většinou jen uschlá květenství, na jaře pak provádíme zakrácení na cca 2/3 délky. Při zmlazení nikdy neřežeme do zdřevnatělé části!
U velké části trvalek si vystačíme pouze s jarním řezem – např. Perovskia sp. – perovskie – na podzim neřežeme, neboť bychom se připravili o zajímavý zimní efekt a riskovali namrznutí rostliny.
Vysoké trávy nikdy neřežeme na podzim – stébla jsou dutá a po dešti by mohla mrazem prasknout.

 • pletí – jednou z nejdůležitějších činností pro udržování takovéto výsadby
 • zimní ochrana – holomrazy nemají rády žádné rostliny. Choulostivější druhy je však vhodné vyloženě chránit.
  Vlhkomilné rostliny uvítají nastýlku ze slámy, sena či spadaného listí.

  • Suchomilným rostlinám pouze lehce nasteleme půdu, ale krčky rostlin nezahrnujeme. Pokud suchomilné rostliny pěstujeme ve štěrku, můžeme jeho vrstvu k rostlinám doplnit. Jako dodatečnou ochranu pak můžeme použít vzdušné chvojí nebo netkanou textilii. Při oblevě nesmíme zapomenout na odkrytí!
  • Trávy – během listopadu je svážeme do snopů – zabráníme vtékání vody do vnitřku rostliny a následnému uhnití či vymrznutí. Na jaře pak snopy odřízneme asi 10 centimetrů nad zemí a dáme si pozor, abychom neponičili již nově rašící výhonky.

 

Nevytvářejte z vaší zahrady „cestu kolem světa“, kdy vysazené rostliny neodpovídají stanovištním podmínkám a bez zásahů v podobě pesticidových vstupů či hnojení se neobejdou. Přiděláte vrásky nejen sobě, ale i okolní přírodě. Navíc čím méně lokálních druhů rostlin se v zahradě vysadí, tím méně místních živočišných druhů v ní nalezneme. Při plánování květinové kompozice je vhodné vždy dávat přednost místním druhům, divokým domácím květinám a inspirovat se takzvanými selskými zahrádkami.

 

Své místo v zahradě mají i letničky – ve své domovině trvalky, které však v našich podmínkách nepřežívají zimu. Vytváří nám krásný efekt v nově založených loukách. Jejich nevýhodou je, že se musí každoročně znovu vysévat. Některé se však při vhodných podmínkách dokážou sami přesévat, a tak se nám každý rok ukáží samy od sebe na novém místě naší zahrady (např. sporýš argentinský – Verbena bonariensis)

Záruka u rostlinného materiálu

Záruka u rostlinného materiálu je vždy veliké téma mezi zákazníkem a  zahradníkem či zahradní firmou, která zahradu realizuje. (dodavatelem). Zákon sice mluví o 2 leté záruce, ale trochu zapomíná na stanovení podmínek pro rostlinný materiál. Toto téma k diskuzi je vždy velice choulostivé a je zapotřebí zákazníka předem upozornit, že vše má své podmínky. Pojďme se na ně podívat:

Doba záruky činí 24 měsíců za těchto podmínek:

 • pokud je v tomto období po 10-14 měsících provedena v době vegetace odborná údržba společností ZELENÉ KOLO (ZK)
 • je zajištěna pravidelná a přiměřená závlaha rostlin automatickým závlahovým systémem
 • pravidelné ošetřování a výsadbový materiál byl pořízen v rámci realizace nové výsadby přímo společností ZK, příp. byl vybírán s odbornou kontrolou naší společnosti

Při nesplnění těchto podmínek není bohužel v našich silách zabezpečit zdárný vývoj a rozvoj rostlin.

Reklamaci lze uplatnit, jestliže:

 • bylo o rostlinu vhodně pečováno
 • byla chorobou nebo škůdcem poškozena tak, že ji není možné ozdravit (klient má povinnost toto oznámit včas, aby bylo možné poškození zabránit; jestliže tak neučiní, bude reklamace uznána jen částečně)
 • pokud byla vysazena na nevhodné stanoviště a klient nebyl poučen o podmínkách péče během kritického období

 

Za rostlinu, u níž nelze uplatnit reklamaci považujeme rostlinu, která:

 • odumřela v důsledku nedokonalé péče jako třeba nedostatečnou zálivkou, absencí nebo přemírou hnojení a neodborného tvarování
 • byla odcizena, mechanicky poškozena klientem, třetí osobou nebo zvířaty
 • byla poškozená přírodními živly a látkami škodlivého charakteru

Prosíme, mějte na paměti, že přirozený úhyn rostlin do 7 % objemově za jeden rok není možné považovat za předmět plnění záruky. Tento úbytek bude určený poměrově dle pořizovací ceny odumřelých rostlin a celkové částky za rostliny zaplacené.
Rostliny ze skupin letniček, cibulovin a balkónových rostlin tvoří výjimku z 24měsíční záruční doby. Na tyto rostliny pochopitelně poskytujeme záruku jen po dobu vegetace. 

Chcete poradit s trvalkovou výsadbou či s péčí o ně? Obraťte se na nás a my Vám rádi pomůžeme.

Petra Anat K.