Imbolc – svátek návratu světla či příchodu jara

Imbolc (hromnice) je svátek, který se slaví 1. února až 2.února. Je zasvěcen mladé Bohyni Brigid a je to svátek jara, světla a ohně. Je to svátek nových začátků, oslava naděje a příslibu, že život bude pokračovat. Kdysi dávno záviselo přežití zemědělských společenství v tomto drsném zimním období pouze na mléku krav, které o Imbolcu začínaly rodit telata. Teplé bílé mléko je tedy symbolem Brigid a zároveň symbolem naděje. Křesťané převzali tento svátek, který známe dnes pod názvem Hromnice. Zima je pomalu na ústupu a odkládá masku v podobě moudré stařeny. Přichází krásná bohyně Brigid, aby pomohla tmě a temnotě ke světlu. Imbolc je časem světla mezi zimním slunovratem a jarní rovnodenností. Světlo svící symbolizuje světlo a teplo vracejícího se slunce.

O Imbolcu se tradičně vykonávají rituály očisty, například koupáni v ledové vodě. Můžeme však použít i méně drsné způsoby, třeba teplou bylinkovou koupel. Dobré je očistit dům – udělat důkladný úklid, probrat staré věci a vyhodit (nebo věnovat) to, co už nepoužíváme, otevřít na chvilku všechna okna a dveře, aby vše staré mohlo „odletět“ pryč.  Cílem je očistit prostor a vpustit do něj esenci mladé, energické, krásné bohyně Brigid, která probouzí zemi z dlouhého zimního spánku.