Seznamte se s permakulturou

Už jste se někdy setkali s pojmem permakultura? V současné době, kdy se čím dál tím více lidí zajímá o ekologii, je permakultura stále častěji skloňovaným pojmem. Co se však za tímto pojmem ukrývá? Permakulturu si můžeme představit jako styl vytváření veškerého prostředí, ve kterém člověk žije, způsobem, jež je trvale udržitelný a stále se obnovující. Tento styl se dá uplatnit nejen na zahrady, ale také na lidská obydlí, farmy, balkóny domů či vodní plochy.

Principy permakultury

Hlavním cílem permakultury je vytvořit prostředí, které bude nakloněné potřebám lidí, ale zároveň bude brát maximální ohled na životní prostředí, rostliny i zvířata. Mezi základní principy patří respektování přírodních zákonů, etické zacházení s přírodními zdroji, péče o planetu, maximální efektivita při minimální vložené energii, produkování jen recyklovatelného odpadu a rozmanitost a originalita.

Udržitelné zemědělství

Samotné slovo o tomto stylu mnohé vypoví. Permakultura vychází z anglického slova „permaculture“, jež vzniklo spojením slov permanent a agriculture, tedy v překladu slova trvalý a zemědělství, jednoduše tedy udržitelné zemědělství. Pojem permakultura poprvé vyslovil Bill Mollison v roce 1978, který za své myšlenky obdržel alternativní Nobelovu cenu.

Permakulturní zahrada

Permakulturní zahrada vychází z pozorování přírody, poznatků moderního zemědělství i informací ze sféry vědy a techniky. Péče o půdu i rostliny jsou voleny tak, aby směřovaly k udržitelnému vývoji, s vodou na zahradě je nutné šetřit a vybrat takové druhy rostlin, které se budou schopny samy obnovovat. Každá zahrada založená v tomto duchu je jedinečná, stejně jako majitel zahrady.

Metody permakulturních zahrad

Pro permakulturní zahrady neexistuje jeden konkrétní recept, některé metody jsou však osvědčené, mezi ně patří například mulčování, kompostování, terasování, smíšení kultury a střídání rostlin či bylinkové spirály.