Voda vhodná pro jezírka a biotopy

„Co je tvrdší než kámen, a co měkčí než voda? Přece se měkkou vodou rozruší i tvrdost skal.“

Jako u každé vodní plochy u jezírek a biotopů na vaší zahradě dochází k postupnému úbytku vody, ať už vlivem vypařování nebo jiných přírodních podmínek. Příroda si dokáže se samovolným úbytkem vody poradit sama, u zahradních jezírek jí povětšinou pomoci.

Kvalita vody je rozhodující, zejména v případě pokud v jezírku chcete chovat ryby a jezírko mít čisté. U koupacích jezírek a biotopů většinou nemůžeme přesně požadovanou kvalitu vody dodržet, ale lze ji upravit dostatkem vodních rostlin.
Rozporuplným tématem v oblasti zahradních jezírek bývá právě zdroj vody, je samozřejmostí, že ne každý vodní zdroj je vhodný, některý ba dokonce nevhodný.

Pitná voda je pro tyto účely nejvhodnější, jelikož není zdravotně závadná. U tohoto zdroje je však rozhodující cena a její celosvětový nedostatek. Pitná voda má také velký obsah chlóru a nitrátu, který není pro živé organismy příliš vhodný, až jedovatý. Obsah chlóru se upravuje pomocí chlornanu sodného, který vyprchává rychleji. Tento proces se urychluje pomocí slunečního záření a je nutné vodu při prvním napuštění oživit startovacími bakteriemi.

pitná voda v jezírkách

Studniční voda se vyznačuje značnou tvrdostí, což způsobuj vyšší tvorbu řas. Z dlouhodobého hlediska, však tvrdost vody není překážkou, neboť rostliny ji využívají pro svůj vývoj a časem ji změkčí. Rostliny si poradí i s organickými nečistotami, které zpravidla studniční voda obsahuje, ale i tento proces vyžaduje čas. Není dobré vodu upravovat chemikáliemi, jelikož spolu s organickými nečistotami mohou vytvářet jedovaté látky. U studniční vody je před samotnou realizací jezírka výhodné provést základní rozbor šesti nejdůležitějších hodnot vody, a následně je upravit.

Hodnota Ph, celková tvrdost GH, uhličitanová tvrdost KH, sloučeniny dusíku nitrit a nitrát,

studniční voda v jezrkách

Dešťová voda je na rozdíl od té studniční velice měkká a neobsahuje organické nečistoty a minerály, ale naopak se v  ní nachází nečistoty ze vzduchu. Riskem u dešťové vody, však může být její kyselé pH, v některých oblastech se může pohybovat, až okolo, 4,5 což je nebezpečné pro některé živočichy. Řešením je vodu míchat s roztokem o vyšším pH. Kvalita vody se také zlepšuje délkou deště, je dobré použít vodu po 20 minutovém dešti, kdy dojde ke spláchnutí všech nečistot zadržujících s v okapech a na střechách.

deštová voda v jezírkách

Voda z potoku, řek a studánek pochází z cizích a nekontrolovatelných zdrojů, nelze přesně určit, co je ve vodě obsaženo, proto je doporučováno před jejich použitím udělat rozbor vody. Přestože se kvalita řek i rybníků v poslední době u nás výrazně zlepšila pořád obsahuje velké množství škodlivých chemických látek, krom toho že do mnohých ústí  kanalizace, což vodu výrazně znehodnocuje odpadními látkami a agresivními bakteriemi.  Pokud se, i přesto rozhodnete použít tento přírodní zdroj je nutné mít souhlas od příslušného vodohospodářského orgánu.

voda z řek