Zprovoznění zavlažovacích systémů na jaře
Zprovoznění zavlažovacích systémů na jaře

Zprovoznění zavlažovacích systémů na jaře

Údržba zavlažovacích systémů je důležitá nejen pro bezproblémový provoz, ale i jeho životnost. Je potřebné systém nejen správně zazimovat před prvními mrazy, ale také náležitě zprovoznění na jaře. Správným prvním spuštěním se vyvarujete dalším nepříjemnostem.

Na zprovoznění vaší závlahy vždy počkejte do chvíle, kdy již nehrozí ranní ani noční mrazy.

Pokud jste některé prvky zavlažovacího systému odmontovali, je potřebné je opět správně namontovat. Provede se aktivace srážkového senzoru, kontrola a vyčistění filtru. Do rozvodů vody se v žádném případě nesmí dostat nečistoty. V zimních měsících mohou usazeniny a nečistoty v čerpadle nebo na stěnách rozvodného potrubí vyschnout a popraskat. Při napuštění vodou může dojít k jejich uvolnění a následné chybné funkci zavlažovacího systému. Této nepříjemnosti zabráníme propláchnutím postřikovačů a potrubí před prvním spuštěním. Pokud je zdroj vody umístěn na stěně domu nebo jinde ve venkovním prostředí je nutné nejprve tento zdroj před zapojením zprovoznit. Následně připojíme zavlažovací systém a vyzkoušíme, zda všechny prvky fungují. Tuto zkoušku provedeme tím, že na ovládací jednotce spustíme závlahu ve zkráceném režimu. Všechny jednotlivé sekce se postupně začnou otevírat a zavodňovat a my si ověříme, zda vše funguje správně.