Biotop – Řasy? Problém?
Biotop – Řasy? Problém?

Biotop – Řasy? Problém?

Řasy bývají nežádoucím prvkem nejen v přírodních jezírkách, ale i v uměle vytvořených biotopech a léto je hlavní sezónou pro množení řas. Přestože jsou nedílnou součástí těchto vodních ploch, můžou pro ně znamenat zkázu.

Jedná se jednobuněčné organismy, kterých je známo několik desítek různých druhů. Liší se tvarem i barevností. Jezírkové řasy jsou nenáročné rostliny a k životu jim stačí pouze základní podmínky.

Samozřejmě, že jako každý organismus tak i každá řasa vyžaduje jiné podmínky – některé mají rádi stín, jiné přímé sluneční paprsky. Totéž platí o tvrdosti, teplotě vody nebo jejím pH.

Řasy patří mezi organismy, které přetvářejí anorganické látky na organické, což znamená udržování biologické rovnováhy v biotopu nebo jezírku. V malém běžném množství jsou tedy řasy užitečné a dokonce potřebné, poněvadž snižují obsah škodlivých látek (fosfor) a dodávají potřebný kyslík, čímž zvyšují kvalitu vody.

Rozeznáváme dva druhy vodních řas.

Prvním druhem jsou jednobuněčné řasy, které způsobují neprůhledné zakalení vody. Těchto řas se nejjednodušeji zbavíme pomocí UV lampy propojené s čističkou. Někdy však může dojít k opačnému účinku a naopak se růst řas podpoří, na což je důležité dát si pozor.

Druhým velmi rozšířeným druhem jsou vláknité řasy. Nachází se v okrajových zónách jezírek a přichytávají se na kameny a ostatní rostliny. Tyto řasy je nejsnadnější odstranit manuálně. Pomocí vysavače, speciální síťky nebo namotávání na speciální tyče.

Často se stává, že řasy vlivem podmínek samy uhynou. Tyto uhynulé řasy se usadí na dně a způsobují zakalení vody a biotop odumírá díky nedostatku kyslíku.  Pokud k této situaci dojde je nutné částečně vyměnit vodu a dno vyčistit.