Že ještě neznáte půdní kondicionér TerraCottem?

Chcete mít v dnešní době sucha krásnou a barevnou zahradu, krásně zelený a živý park, udržované  sportovní hřiště či green na golf?  Jste napojeni na přírodu a jste si vědomi toho, že voda je stále vzácnější a vzácnější? Pak je tento blogový článek právě pro Vás.

Terracottem, co se vlastně skrývá pod  tajemnou rouškou tohoto názvu?

V roce 1983 zahájil profesor Dr. Willem Van Cotthem a tým laboratoře rostlinné morfologie, systematiky a ekologie na Univerzitě v Gentu (Belgie) výzkumný program využívání méně vody při pěstování rostlin v oblasti Sahelu v Africe.

V první fázi vyvinuli screeningovou metodu pozorování a studovali vliv širokého spektra materiálů (kakaové slupky, kompost, hydroabsorpční polymery, rašelina, vermikulit, zeolit, vlákna z kokosových ořechů, anorganická a organická hnojiva, bílkoviny, škroby atd.). ) během růstu rostlin, zvlášť a v kombinaci. Tým z Gentu zjistil, že smícháním některých hydroabsorbentů, živných látek a látek na podporu růstu kořenů, se dosáhne lepší směsi pro úpravu půdy, která měla rychlé výsledky. Laboratoř rostlinné morfologie, systematiky a ekologie dokázala, že některé materiály se vzájemně doplňují, společně působí a poskytují výhody pro úpravu půdy, jejichž společný účinek je lepší než účinek jejich jednotlivých částí. Velké úsilí během výzkumu, vedeného prof. W. Van Cotthem, vedlo až k půdnímu kondicioneru TerraCottem, směsi více než dvaceti složek, které spolupracují na zlepšení podmínek růstu rostlin.

Konečně, po deseti letech testování, a to jak v laboratoři, tak v terénu, byla technologie úpravy půdy komerčně celosvětově dostupná.

Přidání TerraCottemu do půdy při výsadbě umožní lepší využití živin, úsporu  vody až o 50%, růst rostlin v chudých půdách a náročných klimatických podmínkách, omezuje vyplavování živin, zvyšuje procento ujmutí a produkci úrody.

 

Technologie půdních kondicionerů TerraCottem je efektivní a jednoduchý nástroj, který vám pomůže tvořit krásné zahrady, parky, zalesňovací projekty, golfová a fotbalová hřiště, zeleninové zahrádky atd. a zároveň vám umožní redukovat množství vstupů (voda, hnojiva, práce) potřebných k udržení rostlin v optimálních podmínkách.

 

TerraCottem Arbor – VÝSADBA STROMŮ TRVALE UDRŽITELNÝM A EFEKTIVNÍM ZPŮSOBEM:

TerraCottem Arbor –  nejnovější půdní kondicionér – byl speciálně vyvinut pro sázení stromů a keřů. Hlavní součástí tohoto nového složení jsou polyakrylové polymery nové generace (PA). Zahrnují huminové kyseliny, které jsou důležité pro další zvýšení schopnosti zadržovat vodu, strukturu půdy a mikrobiologickou aktivitu, dále specifická hnojiva pro stromy (s prodlouženou životností až 12 měsíců) s vyváženým počátečním hnojivem pro rychlé založení rostlin a syntetické dusíkaté hnojivo. To všechno usnadňuje časnou aklimatizaci stromů na výsadbovém místě, podporuje růst kořenů a rostlin a zvyšuje míru přežití stromů. Zároveň snižuje vstupy a náklady na přesazování.

pro více informací –  https://www.terracottem.com

Vyzkoušejte Terracottem a příroda se Vám odvděčí 🙂

Petra Anat K.