Mlatové cesty
Mlatové cesty
Mlatové cesty
Mlatové cesty
Mlatové cesty
Mlatové cesty

Mlatové cesty

Mlatové cesty, někdy označované jako minerální beton, jsou hitem především posledních několika let, přestože tento způsob zpracování sahá již do středověku, kdy se tyto cesty budovali naprosto běžně. Nyní se takové cesty budují především v místech, která jsou určena zejména pro pěší, tedy především do parků, zahrad nebo sportovišť, vyjímečně se také budují mlatové povrchy parkovišť.

Konstrukce mlatových cest se skládá ze směsí kameniva, které je náležitě mechanicky zhutněno. Těleso cesty je po okrajích zpevněno kovovým lemováním nebo pomocí dřevěných trámů, zpravidla bukových nebo dubových. Základ cesty je tvořen směsí s nejméně dvěma složkami přírodního nebo umělého kameniva, směs musí být správně smíchaná, zhutněná a rozprostřená, čímž se zajišťuje maximální únosnost a soudržnost. Povrch cesty je vždy tvořen přírodním materiálem a to zejména místního původu – kamenivo, které je v kraji těženo.
Výhodou těchto přirozených materiálů je přírodní barva a výborná propustnost vody a vzduchu. Další nesporná výhoda tohoto způsobu vytváření cest, je také nižší pořizovací cena, ale naopak nevýhodu mlatových cest je daleko vyšší náročnost na údržbu, než například u klasických dlážděných cest, což je ale dokonale vyváženo vzhledem ,,blízkým přírodě‘‘, takže mírné nedostatky se ztratí. Vyšší životnost je zajišťována pomocí odvodňovacích svážnic, díky, kterým je zabraňováno nadměrné vodní erozi zpevněného povrchu., životnost cest také samozřejmě závisí na zkušenosti konstruktéra a projektanta, který cestu navrhuje.

Postup stavby mlatových cest

  • Odbagrování zeminy pod tělesem budoucí cesty
  • Položení podkladové kameninové vrstvy
  • Hutnění a vyrovnání podloží
  • Položení a zajištění geotextilie
  • Rozprostření směsi kameniva
  • Vyrovnání a hutnění