Květnaté louky
Květnaté louky
Květnaté louky
Květnaté louky
Květnaté louky
Květnaté louky
Květnaté louky
Květnaté louky
Květnaté louky
Květnaté louky
Květnaté louky

Květnaté louky

V poslední době se nejen ve veřejné zeleni, ale také v soukromých zahradách stálé častěji zakládají květnaté louky. Důvodů pro jejich založení je hned několik, květnaté louky totiž mají hned několik předností. Nejenže působí příjemně na oko, ale také po praktické stránce má nesporné výhody. Jednou z nich je omezení sečí, na rozdíl od běžného trávníku, totiž není květnaté louky nutno sekat častěji než 3krát za vegetační období. Krom toho jsou velice rozmanité nejen na rostlinné, ale také živočišné druhy, tedy fungují jako dokonalé soužití velkého množství druhů kvetoucích rostlin, trávovitých rostlin nebo hmyzu.

Založení může být v podobě malého pestrého záhonu, nebo naopak může zakrývat většinu zahrady. Pokud je květnatá louka již zapěstovaná, nabízí spoustu možností tvarování a pomocí sekačky lze vytvářet cestičky a pobytová místa mezí ostatní loukou.
Před založením by pozemek měl být zbaven vytrvalých plevelů, upraven orbou a vyrovnán. Semena nelze přisévat do založeného trávníku, ale pouze do nehnojené čisté půdy. Osivo se nejčastěji vysévá na podzim, ale je možné použít i jarní výsev. Jarní výsev má nevýhodu v tom, že semena, která potřebují projít obdobím chladu a mrazu vyklíčí, až o rok později. Osivo je nejlepší vysévat na povrch půdy a plochu je dobré uválet válcem.

Následná péče není, nijak výrazně náročná Louku sekáme běžnou travní sekačkou nebo kosou 4 – 5 cm nad povrchem. Častější kosení v následujících letech se aplikuje podle potřeby. Důležité je ponechat posečenou trávu na ploše a klasickým otáčením dosušit. To umožní vypadávání osiv z květů do půdy a tím podpoříte neustálí koloběh samo-osévání.

Květnaté louky mohou být velice pestré a bohaté na různé druhy květin k nejoblíbenějším patří tradiční České květnice, které svou oblíbenost získali díky velké rozmanitosti různých lučních druhů a díky své pestrosti je vhodná jako louka pro motýly, dalším typem květnatých luk mohou být Horské louky, které obsahují převodně horské druhy rostlin, odolné vůči nepříznivým podmínkám a dlouhým zimám, v nížinách však budou tyto louky velice pestré, ale nižšího růstu.
Všechny květnaté louky nemusí být jen pestré a různobarevné, existují louky laděné pouze do jedné barvy. Bílé obsahující především miskovité rostliny, červené, žluté nebo modré. Tento druh květnatých luk se však hodí spíše do izolovaných zahrad, aby příliš nedocházelo ke směšovaní květin jiných druhů a barev.